Rekordhögt förtroende för forskare

Svenska folket har rekordhögt förtroende för forskare vid universitet och högskolor. Och vi vill satsa pengar på forskning, för den gör nytta.

Publicerad
Andelen svenskar som har ganska eller mycket stort förtroende för forskare.

Nio av tio svenskar tycker att den vetenskapliga utvecklingen de senaste 10−20 åren gjort livet bättre. Det visar VA-barometern, den årliga undersökningen om attityder till forskning från Vetenskap & Allmänhet, VA. Mest positiva är pensionärerna där två tredjedelar anser att livet har blivit mycket bättre de senaste decennierna tack vare den vetenskapliga utvecklingen, jämfört med hälften av befolkningen i stort.

– Det är intressant att pensionärer är mest positiva till vad den vetenskapliga utvecklingen gett hittills. För våra studier visar samtidigt att de har minst tilltro till forskningens möjligheter att lösa samhällsproblem framöver. För unga är mönstret det omvända, säger Karin Larsdotter, utredare VA och ansvarig för barometern.

89 procent har ganska eller mycket stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor. Det är den högsta nivå som uppmätts sedan de årliga mätningarna inleddes 2002. 70 procent instämmer helt i att det är viktigt att satsa på forskning, även om man inte vet om resultaten kan komma till användning.

– Förtroendet är rekordhögt i år och det verkar finnas en stor tillit till att forskare gör viktiga saker, säger Karin Larsdotter.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor