Rymddikt gav namn åt Sveriges exoplanet

Sveriges egen exoplanet heter nu Isagel och dess stjärna Aniara, efter en rymdpilot och rymdskeppet ur Nobelpristagaren Harry Martinssons berömda diktverk.

Publicerad
I Harry Martinssons epos Aniara: En revy om människan i tid och rum kommer rymdskeppet Aniara ur kurs och kan inte återvända hem. Diktverket har nu fått ge namn åt en stjärna och en planet.
Bild: Getty (bakgrunden) och Noun Project (ikonerna): Astronaut av hunotika, Fighting Spaceship av Ben Davis

Som en del av den Internationella astronomiska unionens 100-årsjubileum har världens länder fått namnge varsin exoplanet och dess stjärna. Planeten som Sverige tilldelades upptäcktes 2010 och har nu fått namnet Isagel. Den befinner sig ungefär 400 ljusår bort, i stjärnbilden Karlavagnen. Stjärnan Aniara, som Isagel kretsar kring, går att se med hjälp av en bra stjärnkarta och en vanlig kikare. (Den har katalogbeteckningen HD 102956.)

Bland de olika namnförslagen som kom in valdes fem alternativ, både från nordisk och samisk mytologi och från litteraturen. Allmänheten bjöds sedan in att rösta, och mer än 7000 personer bidrog. Slutligen fattade Internationella astronomiska unionen IAU besluten om att anta de officiella namnen.

112 länder har namngivit varsin stjärna och exoplanet, och mer än 780.000 personer har bidragit genom att skicka in namnförslag och sedan rösta på ett urval av namnen. Se alla namn på IAU:s webbplats.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor