Annons

Nästan en av tio mår så dåligt av mörkret att man kan tala om en årstidsbunden depression.

Bild: 
Istockphoto

Så påverkas hjärnans kemi av mörkret

Forskare vid Köpenhamns universitet har funnit en pusselbit som kan förklara varför vissa drabbas av årstidsbunden depression.

Annons

Publicerad:

2014-11-27

När dagarna blir allt kortare känner sig de flesta tröttare och segare än annars. Ungefär åtta procent av svenskarna mår så mycket sämre att man kan tala om en årstidsbunden depression. Nu har forskare vid Köpenhamns universitet funnit en pusselbit som kan förklara varför vissa påverkas så kraftigt av mörkret. Under ett år följde de drygt trettio personer, med och utan årstidsbunden depression.

Med hjälp av hjärnavbildningsteknik upptäcktes en kemisk skillnad, där de som led av årstidsbunden depression fick en högre halt av en ”städarmolekyl” under den mörka årstiden. De friska behöll en låg nivå året om.
– Ju högre nivåer av ämnet desto värre var depressionssymtomen, säger Brenda McMahon, som ledde forskningsprojektet som presenterades på ECNP-konferensen i Berlin i oktober.

Städarmolekylen kallas SERT, och håller nere nivån av serotonin i hjärnan. Serotonin är en signalsubstans som behövs för att vi ska må bra. Med fler städarmolekyler sjunker serotoninnivåerna, vilket leder till depression.

Forskarna tror att genetiska orsaker avgör huruvida halten av SERT påverkas av mörkret eller inte.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

1

Kommentarer

Det kan ju vara så att de som är friska, är det för att de har ett aktivt friluftsliv även på vintern, alternativt tränar på gym eller annat, medan de som drabbas av depression kanske sitter hemma mycket framför TVn under vinterhalvåret. Jag säger inte att det är så, men detta borde undersökas ur alla möjliga synvinklar, och inte bara begränsas till att vissa blir deprimerade pga mörkret. Låser man fast sig vid det, så finns ju färre lösningar, mer ljus eller medicinering, när det kanske hade varit bättre att ordinera träning och mer social gemenskap.