Annons

Schizofreni vanligare bland utrikesfödda

Många låter dessutom bli att hämta ut sin medicin.

Författare: 

Publicerad:

2013-03-08

Utrikesfödda löper större risk att drabbas av schizofreni än infödda svenskar, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Störst är risken för personer födda i europeiska länder utanför EU, tätt följda av afrikaner.

Även viljan att ta medicin mot sin schizofreni skiljer sig markant – men bara när det gäller männen. Till exempel hade mindre än hälften av de afrikanska männen hämtat ut sin medicin fyra år efter diagnosen. Medicineringen var nästan lika låg bland män födda i Nordamerika och icke-nordiska EU-länder. För svenska män ligger samma siffra runt två tredjedelar. Kvinnor från samtliga undersökta länder tog däremot medicin i relativt hög utsträckning.

Det finns ingen genetisk skillnad mellan människor från olika länder när det gäller risken att insjukna i schizofreni. Sjukdomen utlöses troligen av de påfrestningar som utrikesfödda utsätts för.

– Migration är en situation full av stress, och som flykting kan man vara traumatiserad. I Sverige stressas man av det nya livet. Man vill så mycket, men får inget jobb, säger Ebba Hedlund, utredare på Socialstyrelsen.

Endast 12–15 procent av de utrikesfödda patienterna hade en anställning vid insjunkandet, att jämföra med 20 procent av de svenskfödda. Utebliven medicinering kan göra det svårt att behålla ett arbete, menar Ebba Hedlund. Hon anser att man måste söka orsakerna bakom omständigheterna, för att kunna ge bättre individuell vård. Kanske missar en del utrikesfödda viktig information från vården, eftersom de inte har haft tillgång till tolk.

Enligt Ebba Hedlund ligger ett stort ansvar hos kommunerna. Att de bättre uppfyller sitt ansvar att bistå med boende, daglig verksamhet och familjestöd är viktigt för att medicineringen ska fungera.

Du har just läst en artikel från tidskriften Forskning & Framsteg. Prenumerera här.

Kommentera:

2

Dela artikeln:

TIDNINGEN FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ ALLVAR
10 nummer 779 kr
2 nummer 99 kr
Du vet väl att du kan läsa Forskning & Framsteg i din läsplatta? Ladda ned appen från App Store eller Google Play. (Läsplatteutgåvan ingår i alla prenumerationer.)

Kommentarer

Medicineringen? Läkemedel är helt enkelt livsfarliga, ställer till med oreda i systemen. Regissören Lars Norén menade att han var schizofren, åtminstone när han var ung poet. Men att komma till vårt svenska ingenjörssamhälle med teknik och industri, men känslofattigt räddhågset land där ingen skall sticka ut, s k "konsensus-lagom-landet", säger mig att inte bara jag (ursvensk!) utan många invandrade inte känner sig hemma här i både det fysiska och det känslomässigt kalla emotionella klimatet mellan människor. Mekanik-teknik-matematik dominerar och det är mest män inom de företagen/industrierna, medan kvinnorna jobbar med människor, åtminstone ser det ut så här i stort.

Det är vida känt att många nordbor lider av d-vitaminbrist, vilket kan leda till och förvärra många sjukdomar. Så det finns säkert en stark koppling mellan just d-vitamin och prevalensen av schizofreni hos mörkhyade människor bosatta i Sverige.
Det är ju tänkvärt att mörkhyade personer behöver vara ute i solen 4ggr så länge som en person med ljus hy för att kunna bilda samma mängd d-vitamin.

Lägg till kommentar