Annons

Små semleliknande antenner

Nanosemlorna är en triljon gånger mindre än en vanlig semla.

Bild: 
I elektronmikroskopet, Ruggero Verre, Chalmers

Semlor för bantare

Ett alternativt sätt att fira fettisdagen är att använda semleformade optiska antenner.

Annons

De små semlorna på bilden är i själva verket antenner för synligt ljus, så små att det skulle krävas en triljon sådana för att forma en vanlig semla. Minisemlornas bröd består av guld och grädden är av glas.

Antennerna fungerar ungefär som vanliga radioantenner, men eftersom synligt ljus har mycket kortare våglängd än radiovågor så blir de optiska antennerna väldigt små.

De kan användas som optiska sensorer, till exempel för att upptäcka enstaka giftmolekyler eller biomolekyler – vilket skulle kunna göra det möjligt att diagnostisera sjukdomar tidigt. Andra tillämpningsområden är forskning inom biokemi, kvantoptiska effekter för framtidens kommunikationsteknologi, eller fotokatalys i solcellsforskning.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.