Semlor för bantare

Ett alternativt sätt att fira fettisdagen är att använda semleformade optiska antenner.

Publicerad
Nanosemlorna är en miljon gånger mindre än en vanlig semla
Bild: Bild i elektronmikroskopet, Ruggero Verre, Chalmers

De små semlorna på bilden är i själva verket antenner för synligt ljus, så små att det skulle krävas en triljon sådana för att forma en vanlig semla. Minisemlornas bröd består av guld och grädden är av glas.

Antennerna fungerar ungefär som vanliga radioantenner, men eftersom synligt ljus har mycket kortare våglängd än radiovågor så blir de optiska antennerna väldigt små.

De kan användas som optiska sensorer, till exempel för att upptäcka enstaka giftmolekyler eller biomolekyler – vilket skulle kunna göra det möjligt att diagnostisera sjukdomar tidigt. Andra tillämpningsområden är forskning inom biokemi, kvantoptiska effekter för framtidens kommunikationsteknologi, eller fotokatalys i solcellsforskning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor