Annons

En stjärna och en pulsar

En illustration av diamantstjärnan och dess kompanjon, pulsaren PSR J2222-0137.

Bild: 
B.SAXTON (NRAO/AUI/NSF)

Som en diamant i skyn

En slocknad stjärna kan vara en diamant av jordens storlek.

Annons

En kallaste vita dvärgstjärna hittills har upptäckts av en grupp amerikanska astronomer på ungefär 900 ljusårs avstånd från jorden i Vattumannens stjärnbild. Dvärgstjärnans temperatur är knappt 3 grader över den absoluta nollpunkten. Det är så kallt att stjärnans kol har fått kristallstruktur liknande diamantens.

En vit dvärg är vad som blir kvar av solliknande stjärnor när bränslet tar slut. Då kollapsar stjärnan till en dvärg stor som jorden, men med en massa som solen. Den slocknade stjärnan kyls långsamt av under årmiljarderna och blir allt dimmigare.

Den nyupptäckta diamantstjärnan lyser tio gånger svagare än någon hittills känd vit dvärg, och skulle nog varit svår att finna om inte dess kompanjon, en pulsar, hade upptäckts först. Pulsar är en extremt tung och snabbt roterande rest efter en kollapsad stjärna. Den vita dvärgen och pulsaren kretsar kring varandra med ett varv på 2,45 dagar. När pulsaren regelbundet förmörkades av sin dvärgkompanjon kunde astronomerna lista ut den vita dvärgens egenskaper.

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.

5

Kommentarer

Det finns inga slocknade stjärnor som har en temperatur av bara 3°C över absoluta nollpunkten som är -273°C eller 0 Kelvin.'

Att dessa stjärnor, även om de fanns, skulle kunna observeras från jorden från ett avstånd av 900 ljusår är ett fullständigt löjeväckande påstående och helt ovetenskapligt.

Skärpning tack.

Hej, jag håller med om att det intuitivt är helt fel att tänka sig en stjärna som är så kall. Ändå är den det – de stjärnor som slocknar och blir vita dvärgar kallnar över årmiljarderna till rymdens temperatur, som är 2,7 Kelvin. Den hittills kallaste vita dvärgen är då också den äldsta som upptäckts, den heter WD0346+246 uppskattas ha en temperatur på 3,5 Kelvin. Den är alltså något varmare än den nu nyupptäckta vita dvärgen som artikeln handlar om, som nu tros vara den kallaste.
Som också nämns i artikeln upptäcktes inte strålning från denna stjärna, som ju strålar mycket svagt, utan den vita dvärgen gav sig tillkänna genom noggranna studier av radiostrålar från dess kompanjon, pulsaren.
Joanna Rose

Det verkar osannolikt att man genom indirekt observation, genom studier av omloppsbanor, kan sluta sig till att denna himlakropp är just -270°C. Hur vet man att den inte är -196°C eller vilken annan temperatur som helst ? Kanske 30.000°C rentav.

Bo Strömberg

I artikeln antyds att kol bildar diamant vid låg temperatur. Det stämmer ju inte.

Kol bildar diamant vid högt tryck framför allt. temperatur är sekundärt relativt sett.

Bo Strömberg

För en vit dvärgstjärna, att kallna till -270°C, det tar troligen längre tid än åldern på vårt synliga universum.

Bo Strömberg