Som en diamant i skyn

En slocknad stjärna kan vara en diamant av jordens storlek.

Publicerad
En illustration av diamantstjärnan och dess kompanjon, pulsaren PSR J2222-0137.
Bild: B.SAXTON (NRAO/AUI/NSF)

En kallaste vita dvärgstjärna hittills har upptäckts av en grupp amerikanska astronomer på ungefär 900 ljusårs avstånd från jorden i Vattumannens stjärnbild. Dvärgstjärnans temperatur är knappt 3 grader över den absoluta nollpunkten. Det är så kallt att stjärnans kol har fått kristallstruktur liknande diamantens.

En vit dvärg är vad som blir kvar av solliknande stjärnor när bränslet tar slut. Då kollapsar stjärnan till en dvärg stor som jorden, men med en massa som solen. Den slocknade stjärnan kyls långsamt av under årmiljarderna och blir allt dimmigare.

Den nyupptäckta diamantstjärnan lyser tio gånger svagare än någon hittills känd vit dvärg, och skulle nog varit svår att finna om inte dess kompanjon, en pulsar, hade upptäckts först. Pulsar är en extremt tung och snabbt roterande rest efter en kollapsad stjärna. Den vita dvärgen och pulsaren kretsar kring varandra med ett varv på 2,45 dagar. När pulsaren regelbundet förmörkades av sin dvärgkompanjon kunde astronomerna lista ut den vita dvärgens egenskaper.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor