Sportiga tonåringar vejpar mest

Ungdomar som idrottar och rör sig mycket använder e-cigaretter oftare än sina mindre fysiskt aktiva klasskompisar. Det visar en ny studie från USA. Aggressiv marknadsföring mot barn kan vara en förklaring, tror kardiologen Magnus Lundbäck.

Publicerad

Grupptryck och en önskan att hålla vikten kan vara delförklaringar till att fysiskt aktiva ungdomar är de som vejpar mest, enligt forskarna bakom studien.
Bild: Getty images

Att vejpa, använda elektroniska cigaretter, är populärt bland tonåringar som idrottar mycket. Det visar en studie från USA, där e-cigg varit på uppgång länge, särskilt bland yngre. De tonåringar som sportade fyra, fem gånger i veckan vejpade som grupp mer än de som tränade två, tre dagar i veckan, vilka i sin tur vejpade mer än de som rörde sig allra minst.

Nära 370 000 elever på high school i delstaten Georgia fick svara på frågor om fysisk aktivitet och hur ofta de blossade på antingen elektroniska eller vanliga cigarretter. Bland samtliga elever, även de minst fysiskt aktiva, var vejp vanligare än cigaretter. Studien publicerades nyligen i Tobacco Use Insights

Magnus Lundbäck, forskare i kardiologi vid Karolinska institutet.

– Det är en stor, spännande och välgjord studie. Det är väldigt vanligt med inandade nikotinprodukter i USA, särskilt bland unga. De ligger före Sverige, säger Magnus Lundbäck, forskare i kardiologi vid Karolinska institutet.

De flesta e-vätskor, som man häller i e-cigarettbehållaren där den förångas, innehåller nikotin.

En önskan att hålla vikten och få minskad aptit tack vare nikotinet skulle kunna vara en delförklaring till att de mest fysiskt aktiva personerna är de största brukarna, enligt forskarna bakom studien. Även grupptryck och sociala vanor kanske kan kanske förklara varför sportiga tonåringar vejpar mer än andra.
– När man idrottar är man i ett socialt sammanhang och då byter man också vanor med varandra. Snus är ju vanligt inom lagsporter i Sverige, säger Magnus Lundbäck.

Många hamnar i dubbelbruk

E-cigg togs fram för att få vuxna att sluta röka vanliga cigaretter, men i stället verkar de ha fått unga att börja vejpa.

– Jag har undersökt om e-cigg kan kopplas till rökstopp men det är inget vi kan se i våra studier, de flesta hamnar i ett dubbelbruk, säger han.

Var tionde vejpade varje månad

11 procent av high school-eleverna i USA svarade i National Youth Tobacco Survey 2021 att de vejpar minst en gång i månaden.

Magnus Lundbäck tror att okunskapen om produkterna är stor.

– De flesta vet att rökning är farligt. Samtidigt tror många att inandade nikotinprodukter är nära nog ofarliga, vilket till stor del beror på marknadsföring och produktutveckling. Ett företag i USA gör e-ciggen små som usb-minnen och knökfulla av nikotin. Och när man ser vilka kundgrupper de riktar sig mot så är det barn, säger han.

I Sverige och Europa har vi en bättre reglering för marknadsföring mot barn. Men också i Europa är vejping på frammarsch bland just unga. I Storbritannien har vejping bland 11–17-åringar ökat från fyra till sju procent mellan 2020 och 2022, enligt en undersökning från Action on Smoking and Health.

Tiktok och influerare driver på

 Och experter skyller på reklam på Tiktok. 

– Vi är inte förskonade från den aggressiva marknadsföringen i Sverige heller. Bilden kring e-cigg skapas av den industri som säljer den, genom samarbeten med influerare får de fram att det här är rätt ofarligt, säger Magnus Lundbäck.

F&F i din mejlbox!

Håll dig uppdaterad med F&F:s nyhetsbrev!

Beställ nyhetsbrev

I Sverige saknas tillförlitlig data kring hur användningen hos barn sett ut de tre senaste åren. I Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings undersökning från 2019, svarade sju procent av niondeklassarna att de vejpat minst en gång den senaste månaden. Det är ungefär lika många som fem år tidigare. Fler uppger dock att de provat e-cigg någon gång, 33 procent jämfört med 23 procent 2014.

Dödligt missbruk

År 2019 dog 60 personer i USA och tusentals hamnade i respirator efter att ha använd e-cigaretts-inhalatorer för att vejpa cannabisolja utspädd i vitamin E-acetat, vilket visade sig vara en mycket skadlig kombination för lungorna. 

Magnus Lundbäck har själv undersökt e-cigarretters påverkan på hälsan genom att exponera friska personer och mäta hjärt-kärlfunktion samt påverkan på lungor.

– Direkt efter att ha använt e-cigg ser vi att luftvägarna blir trängre, blodkärlen styvare och att flera kärlskademarkörer ökar. Framför allt verkar det vara nikotinet som driver de skadliga effekterna, säger han.

Prenumerera på Forskning & Framsteg!

10 nummer om året och dagliga nyheter på webben med vetenskapligt grundad kunskap.

Beställ idag

Samtidigt kan inte forskarna svara på vilka riskerna är på lång sikt. Exponeringsstudierna ger bara en ögonblicksbild. De elektroniska nikotinprodukterna har inte funnits så länge så det finns inga populationsstudier som visar vad som händer på 20 års sikt.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor