Annons

I Sverige drabbades kvinnor och män ungefär lika hårt av arbetslöshet under pandemins första våg. En förklaring är könsfördelningen inom de mest utsatta branscherna.

Bild: 
Peter Kroon

Svensk arbetslöshet jämlik under pandemin

I Sverige drabbades män och kvinnor ungefär lika hårt av arbetslöshet i början av pandemin. I många andra länder var det betydligt fler kvinnor som förlorade jobbet.

Annons

Publicerad:

2021-11-15

Rapporten bygger på veckostatistik över antal arbetssökande hos Arbetsförmedlingen från början av mars till slutet av juli år 2020, jämfört med samma period året innan. Den visar att yngre och utrikesfödda var de som blev mest lidande.

Marcus Eliason

Bild: 
Linus Liljeberg

– Initialt drabbade smittskyddsåtgärderna hotell- och restaurangbranschen oerhört hårt – en bransch där nästan hälften av alla anställda är under 30 år, säger studiens författare Marcus Eliason som forskar vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Överraskande resultat

Resultaten ligger i linje med mönster från tidigare lågkonjunkturer. Men studien bjöd även på överraskningar – arbetslösheten i början av pandemin fördelades ungefär lika mellan män och kvinnor i Sverige. I många andra länder drabbades kvinnor hårdast – exempelvis i Storbritannien, Italien, Kina, Indien och USA.

En förklaring är att könsfördelningen inom de mest utsatta branscherna skiljer sig åt mellan länder. I studien lyfts USA och Sverige fram som exempel. Inom hotell- och restaurangbranschen är andelen kvinnor 53 procent i USA, jämfört med 48 procent i Sverige. I USA sysselsätter branschen även en större andel kvinnor sett till befolkningen i stort, jämfört med Sverige.

Marcus Eliason pekar även på att många länders nedstängningar av samhället – inte minst av för- och grundskolor – ledde till att kvinnor måste stanna hemma och ta hand barnen.

– Om länderna i stället hade valt Sveriges strategi hade könsskillnaderna varit mindre. Det innebär dock inte att vi i Sverige hade sett samma könsskillnader om vi hade stängt för- och grundskolorna.

Studien har en del begränsningar. Det går inte att urskilja och dra slutsatser om andra grupper i Arbetsförmedlingens relativt grova data – exempelvis lågutbildade och låginkomsttagare. Datan fångar heller inte upp alla de som blev korttidspermitterade.

Här går rapporten om arbetslöshet under början av pandemin att läsa i sin helhet.

De mest utsatta vet minst om pensionen

Många svenskar har dålig koll på sin pension. I synnerhet gäller det dem som har det sämre ställt.

2020-12-18

Första barnet hämmar mammans karriär

kvinna pysslar om sjukt 5-årigt barn i sängen

Efter att kvinnor blivit mammor har de mer sällan en nyckelposition med hög lön på jobbet, medan pappans karriär klar

2020-07-01

Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.