Vanligt med bråk om barnbarnens uppfostran

Mor- och farföräldrar håller inte alltid med sina barn om hur barnbarnen ska uppfostras. Oftast är de äldre släktingarna för snälla. Det visar en ny undersökning från USA.

Text Oskar Alex
Publicerad
Disciplin, skärmtid och läggdags hör till de ämnen där mor- och farföräldrar var mest oense med föräldrarna om barnbarnens uppfostran. För 15 procent av föräldrarna var oenigheten så stor att de begränsat kontakten mellan sina egna föräldrar och sina barn.
Bild: Getty Images

När det kommer till barnuppfostran svarar fyra av tio amerikanska föräldrar i en enkät att mormor, morfar, farmor eller farfar har åsikter som går på tvärs med vad de själva tycker.

Oenigheterna handlar sällan om att mor- och farföräldrar bara är för stränga. Istället var de fler än fyra gånger av fem för snälla, eller både överdrivet snälla och stränga på olika punkter.

Omkring 60 procent av fallen där åsikterna gick isär handlade om disciplin, vilket gör det till det vanligaste temat. Andra områden var i fallande ordning: måltider/snacks, skärmtid, uppförande, hälsa/säkerhet, att ett barn särbehandlades, tid för läggdags och att dela bilder eller inlägg på sociala medier.

Hälften står fast vid sitt beteende

Vanligtvis handlade de skilda åsikterna om småsaker, och av de mor- och farföräldrar som ombads att uppfostra barnbarnen som föräldrarna ville gjorde ungefär hälften som de blev ombedda.

En tredjedel gick med på att ändra sig utan att faktiskt göra det och 17 procent vägrade blankt. Denna bångstyrighet var vanligare när oenigheterna inte längre handlade om småsaker utan större frågor där sprickan mellan åsikterna löpte djupt.

Ungefär 15 procent av föräldrarna sade att de begränsat kontakten mellan sina egna föräldrar och barnen. Av de som fick spendera mindre tid med barnbarnen hade hela 74 procent först antingen gått med på att ändra beteende utan att fullfölja det, eller vägrat totalt.

Rapporten bygger på en nationellt representativ enkät gjord av opinionsinstitutet Ipsos, på uppdrag av C.S Motts Children’s Hospital vid universitetet i Michigan. 2 016 föräldrar med minst ett barn mellan 0–18 år valdes ut slumpmässigt, och svarsfrekvensen var på 60 procent.

Text Oskar Alex
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor