Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse

Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse är en privat stiftelse vars huvudsakliga ändamål är att “allmänt främja vetenskaplig forskning”. Stiftelsen ger även ut tidskriften Axess (se www. axess.se), anordnar seminarier och producerar vetenskapliga tv-program. Stiftelsen grundades 1947 av generalkonsul Axel Ax:son Johnson tillsammans med hans fru Margaret.

www.axsonjohnsonfoundation.org

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor