Annons

9167

Författare: 

Publicerad

2007-05-21
Som forskare ska man hela tiden söka pengar, tjänster, observationstid... Nya Europeiska forskningsrådet satsar nu på unga forskare - ERC Starting Grants. De var mycket nöjda när de nu fick in 9167 ansökningar. Som sökande forskare blir man snarare en smula uppgiven av detta söktryck. Endast 2% kan räkna med några pengar, så 8967 anökningar blir utan. Det blir sannerligen en utmaning för ERC att plocka fram de bästa ansökningarna på detta sätt.

Kommentera:

1

Dela artikeln:

Kommentarer

Jag tycker det är lätt irriterande när ERC tar det höga söktalet som intäkt för att deras anslag är något efterlängtat (vilket var kontentan av deras pressmeddelande där det sägs "We are very pleased with this powerful message of support for the ERC and its strategy."). Jag tror de flesta forskare skulle vara betydligt gladare om finansiell stabilitet fanns att tillgå arbetet, vilket skulle leda till att man fick göra det man är utbildad för, d.v.s. forska, istället för att söka medel och undervisa. Jag har själv en bra situation, men det är alltid över den korta perioden av tre år, varefter nya medel måste sökas. I övrigt vet vi också att det finansieringssystem som finns idag driver på ett oavsiktligt högt söktryck, eftersom de som redan har medel ändå måste söka mer pengar som ren meritering. Detta leder till att ett nytt dilemma, nämligen svårigheten att spendera de pengar man fått. Har man nämligen tillräckliga resurser och sedan tilldelas ytterligare medel kommer man att få problem att göra av med dom över de korta tidsperioder pengarna finns tillgängliga, något flera svenska forskare har fått erfara.