Är över 12 tre gånger mer än nästan 4?

Publicerad

Den 12 december i år rapporterade Ekot i Sveriges Radios P1 Ekot i Sveriges Radios P1 om oljeutsläppet vid den norska kusten: ”Det är nära 4 000 kubikmeter som har runnit ut i havet vid Statfjordfältet omkring 20 mil väster om Bergen. …Dagens utsläpp är det hittills näst största i den norska oljeutvinningens historia. Det värsta ägde rum 1977 då över 12 000 kubikmeter, alltså tre gånger mer olja än vid olyckan i dag, onsdag, hamnade i havet på Ekofiskfältet.”Men är 12000 tre gånger mer än 4000? Är det inte tre gånger så mycket som? Tre gånger mer innebär för mig 4000+3 gånger 4000, dvs. 16000. I varje fall betyder uttrycket ”tre gånger mer” inte självklart vad nyhetsuppläsaren avsåg, och det händer ofta att jag reagerar för liknande tvetydigheter när media kvantitativt ska jämföra olika saker. Det är ju bra om man i nyhetskanaler och i massmedia över huvud taget uttrycker sig på ett entydigt sätt, men ännu viktigare är det i vetenskapliga sammanhang. Ibland uppstår en oklarhet oavsiktligt, men som vetenskaplig tidskriftsredaktör eller som granskare kommer man också i kontakt med något som kallas ”hedging”, att författaren garderar sig mot framtida kritik genom att uttrycka sig på ett sätt som kan tolkas lite olika. En skicklig redaktör eller ”referee” upptäcker sådant och ber författaren om en förklaring.Citatet från Ekot ger också exempel på något annat som inte är helt okänt från vetenskapliga uppsatser: ”nära 4000” blir en tredjedel av ”över 12000”. Denna lilla glidning på sanningen är kanske motiverad när det gäller denna nyhet; åtminstone dagens läckage var kanske ännu inte så noga känt vid rapporteringen. Men i vetenskapliga sammanhang kan det hända att någon citerar en annan uppsats på ett liknande glidande sätt för att få sina egna värden att passa bättre. Ibland kan det vara det som inte passar så bra som är nyckeln till en ny upptäckt.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor