Att få berätta sin historia

Publicerad

Nu är det mer än ett år sedan jag skrev något på F&F:s bloggplats, ett uppehåll som på intet sätt varit beroende på ointresse. Snarare på en sorts intresse, vilket manifesterat sig i många andra skriverier under året (till exempel om Niels Bohr i Forskning & Framstegs kommande novembernummer). Men i dag lyssnade jag på en fantastisk 40 minuter lång intervju med Peter Higgs, vilken ligger ute på Vetenskapsradions hemsida och då fick jag sådan lust att skriva ett inlägg att allt annat fick vänta. För är det inte en av Nobelprisets bortglömda gåvor: Att få berätta sin historia! Det delas ut medaljer av guld, konstfulla diplom och mycket pengar, men jag gissar att det för många pristagare ändå är viktigare att deras historier inte bara berättas utan också fogas till alla de tidigare avgivna berättelserna och bevaras. Redan från 1901, Nobelprisets första år, publicerades berättelserna i Nobelstiftelsens årsbok Les Prix Nobel, dels i form av en kort biografi, dels som en föreläsningstext. I början av 1900-talet var biografierna korta och koncisa, men de utvidgades allt mer mot slutet av århundradet och början av 2000-talet. Även föreläsningstexterna ändrade karaktär, från att mest ha varit avsedda för kollegor inom akademien till att bli mer populärt hållna. Tyvärr avslutade Nobelstiftelsen av kostnadsskäl utgivningen av LPN med 2010 års volym och hänvisar istället till webbplatsen <www.nobelprize.org>. Men tydligen är det inte lika attraktivt att få sin berättelse publicerad på en webbplats som på papper, för t.ex. ingen av 2011 års tre fysikpristagarbiografier har ännu dykt upp, ej heller texten till 2011 års kemipristagares föreläsning. Vad som däremot har börjat dyka upp, på en helt annan webbplats, är ett antal ny- och välskrivna forskningsprofiler rörande Nobelpristagare i fysik och kemi. Profilerna är skrivna (på engelska) av medarbetare på Max Plankinstitutet för vetenskapshistoria i Berlin och återfinns på <www.mediatheque.lindau-nobel.org>, där man än så länge får söka på pristagarnas namn för att leta sig fram till dem. Pröva gärna med fysikerna Segrè och Wigner eller med kemisterna Hevesy och Hahn! Under det kommande året planeras för en hel rad ytterligare forskningsprofiler, förhoppningsvis även i fysiologi eller medicin.  

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor