Bitterhet – nästa årtiondes utbrändhet?

Publicerad

Bitterhet kan utgöra ett djupt destruktivt beteendemönster och borde identifieras som en psykisk störning under namnet ”Posttraumatiskt bitterhetssyndrom”, menar den tyske psykiatern Dr Michael Linden. Frågan diskuterades av APA – The American Psychiatric Association – i samband med framtagandet av en ny manual för psykiatrisk diagnostik – DSM-V. Störningen modelleras efter posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eftersom även bitterhet är en respons på ett trauma, menar Dr Linden. Personer med PTSD är ofta rädda och ångestfyllda. De upplever att världen har behandlat dem orättvist, säger Dr Linden. Bittra människor är typiskt goda människor som har arbetat hårt för något viktigt, som ett jobb eller en relation, säger Linden. Sedan händer oväntat något hemskt, de blir avskedade, partnern lämnar dem och de fylls av en djup känsla av orättvisa. Istället för att bearbeta förlusten kan de inte komma över känslan av att ha blivit behandlade illa. De blir arga, pessimistiska hatare utan hopp, säger Dr Linden. Dr Linden, som har publicerat flera artiklar i ämnet, uppskattar att 1–2 % av befolkningen lider av bitterhetssyndrom.

Hur botar man då detta? Problemet är att personer som lider av bitterhetssyndrom sällan söker sig till psykiatrin för att få hjälp, eftersom de inte inser att problemet (delvis) ligger hos dem själva, menar Dr Linden. De är i stort sett obehandlingsbara eftersom de själva är övertygade om att hämnd är enda lösningen på deras problem.

Vad ska man tro om detta? ”Att vara bitter” är inte särskilt socialt accepterat. ”Bitter” förefaller även användas om kvinnor mycket oftare än om män, och i synnerhet kvinnor som åtminstone har nått över 40-årsstrecket. Kommer detta förändras om bitterhet blir en psykiatrisk diagnos? Kommer det kanske att bli lika socialt accepterat att vara bitter som utbränd? Kommer rentav även män bli bittra?

– Ja, du vet, Jonas är sjukskriven nu, han blev bitter.
– Vi är lite underbemannade för tillfället, Leif är bitter och man vet ju inte riktigt när han kommer tillbaka. Det kan vara besvärligt det där…

Men det här ju givetvis inget att skämta om. Bitterhet innebär ju att man fastnar i ett destruktivt beteende och tankemönster. Den psykiatriska diskussionen om bitterhet lyfter fram en faktor som kanske är viktig i sammanhanget, nämligen att bitterhet är en reaktion på en traumatisk händelse. Det finns alltså en anledning att vara bitter! Kanske är detta förklaringen till den allmänt accepterade föreställningen att fler kvinnor än män är bittra…

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor