Annons

Biverkningar i bedömning av psykoterapeutisk behandling

Författare: 

Publicerad

2009-10-03

I tidningen die Zeit anmäls > i veckan i en artikel på vetenskapssidorna den nyutkomna boken Irre! Wir behandeln die Falschen om psykoterapi och charlataner av chefspsykiatern och författaren Manfred Lütz.

Ämnet är i sig inte så ovanligt: debatt om psykoterapins former och effekter liksom all annan själavård inbjuder till att både insatta och oinsatta tyckare uttrycker sina åsikter, att experter, omedelbart berörda och bisittare skriver i ganska så gälla ordalag om vilka utgångspunkter bör gälla för behandling av nödlidande patienter. Jag har inte läst den här boken än, men den här artikeln valde en bra och belysande utgångspunkt: Vilka biverkningar har psykoterapier?

Medicinska terapiformer måste innan de godkänns för tillämpning på mänskliga patienter studeras i detalj där avsedda (företrädesvis positiva) effekter vägs mot negativa biverkningar. Sådana krav har inte tidigare ställts på samtalsterapier och därför har det i klinisk praxis funnits otaliga terapiformer vars (avsedda, positiva) effekter mest belagts anekdotiskt. Med en mer evidensbaserad vårdpolitik måste terapier, även samtalsterapier, visa effekt och effektivitet innan de förskrivs till patienter. Det har lett till en smärre revolution i praktisk klinisk psykoterapi -- och den debatten kan nog inte undgått någon: den har förts inte bara på politiska och vetenskapliga arenor utan även på bloggar och på dagspressens vetenskapssidor och kultursidor,

Men debatten om samtalsterapiformer har mest berört de positiva effekterna av terapi, kostnaden för terapiformen och terapiformens vetenskapliga och kulturella basis. Den tar sällan upp frågan huruvida samtalsterapiformer kan ha skadliga biverkningar. Kan det vara skadligt för en patient att gå i psykoanalys, att bibringas ökad acceptans, att utrustas med coping skills, att få jagstärkande terapi?

3

Kommentarer

Det är framför allt dags att skilja mellan psykoterapi och psykoanalys!!!
Pyskoterapi syftar till att göra patienter friska och välmående (bör kunna mätas, bör ge bidrag om det är effektivt) medan psykoanalys handlar om analysander och inte patienter, avsiktligt inte ska mätas, men heller inte bör gödslas med dyrbara skattebidrag. Psykoanalysens uppgift är ju att ge analysanden en korrektare verklighetsuppfattning vilket är strikt subjektvt och inte kan mätas och dessutom inte alls garanterar någon lycka (varken Freud eller Lacan garanterade sina analysander någon lycka). Så sluta blanda ihop psykoterapi och psykoanalys. Att mäta Lacan empiriskt är lika dumt som att tro att Jorden är universums centrum. Hela poängen är att vi i psykoanalysen har att göra med det som inte är mätbart (tänk konstnärligt värde och motsvarande). Fast då ska heller inte analysander få skattebidrag. Psykoanalys är inte vård.

Utfallet av psykoterapi kan bli et traume, somatisk sykdom og andre problemer. Jeg har opplevd det. Årsaken var at jeg ikke fikk hjelp med det jeg ba om, men en helt annen behandling.

Problemstillingen din er altså feil. Du nevner verken betydningen av brukermedvirkning eller av de ulike faktorene i terapi. Bedringsforskning viser at kun 15 prosent av behandlingseffekten har å gjøre med behandlingsmetoden. Forskning viser at

- ekstraterapeutiske faktorer (klientens egne ressurser, familie og nettverk, tilfeldige hendelser) utgjør 40 prosent

- relasjonsfaktorer (klientens opplevelse av å bli forstått, respektert og bekreftet) utgjør 30 prosent

- placebo, håp og forventning (klientens innstilling til endring gjennom terapi) utgjør 15 prosent

- modell/teknikkfaktorer utgjør 15 prosent

http://bit.ly/93ZtT2

Det som er bra terapi for én person, er det ikke for en annen.

Kommer in lite sent här... Vill bara för den ämnesintresserade flagga för att vi just nu gör en svensk inventering av detta med eventuellt negativa effekter av psykologisk behandling/psykoterapi.

Frågeställningen är:
Kan psykoterapi ha biverkningar?

Var med i kort enkät från Stockholms universitet.
Tar bara 7 minuter!
http://psykoterapiforskning.se