Bra Chlamydia-släktingar: Släkten inte alltid värst

Publicerad

Ordet Chlamydia väcker väl hos de flesta inga positiva vibbar.

Bakterien Chlamydia trachomatis ger trakom, som är den största orsaken till blindhet i världen. Flera släktingar till den är orsaken till en könssjukdom som är på stark tillväxt. Chlamydia pneumoniae ger upphov till vad som i pressen går under namnet TWAR, en besvärlig sjukdom i andningsvägarna. En annan medlem i släkten, Chlamydophila psittaci, ger upphov till papegojsjuka, som från fåglar sprids till människor.

Men man brukar ju säga att det inte finns något ont som inte har något gott med sig. Enligt en teori har Chlamydia-släktingar bidragit till växtrikets uppkomst, genom att för så där en miljard år sedan möjliggöra den symbios genom vilken cyanobakterier har givit upphov till växternas gröna kloroplaster. Utan Chlamydia-släktingar inga växter och säkert inte heller några människor.

Minst ett femtiotal gener i växter tycks härstamma från Chlamydia-släktingar, och särskilt viktig anses en gen ha varit som styr bildningen av ett protein som gör det möjligt för bakterien att importera kolhydrater från sin värdorganism. Den har gett upphov till den gen som gör att växtcellen kan importera kolhydrat, den värdefulla produkten från fotosyntesen, från sina kloroplaster.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor