Effektivare jordbruksgrödor

Publicerad

Med ett nytt grepp har Donald Ort och medarbetare lyckats avsevärt effektivisera växters fotosyntes och tillväxt.

På grund av att RuBisCO, ett koldioxid-bindande enzym i växters kloroplaster, också binder syre, så försvinner en del av fotosyntesens resultat genom s.k. fotorespiration. I fotorespirationen är andra celldelar än kloroplasterna inblandade. Tidigare försök att stoppa fotorespirationen för att göra växter mer effektiva har inte lett till önskat resultat. Den nu lancerade metoden innebär att fotorespirationen genom introduktion av nya enzymer och påverkan av ämnestransporten fås att äga rum helt inom kloroplasterna. Detta leder till att den vid fotorespirationen frigjorda koldioxiden kan återassimileras på ett effektivt sätt. Tillväxten (produktionen av organisk substans) hos de tobaksplantor man experimenterat med kan under gynnsamma omständigheter ökas med omkring 40%.

Experimenten beskrivs här. De tänder förhoppningar om en stor produktionsökning i jordbruket om man lyckas lika väl med andra grödor.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor