Ekar, terebinter och ”höga platser”

Publicerad

Det finns många ställen i Gamla testamentets hebreiska originaltext där den ursprungliga ordalydelsen är mer eller mindre osäker. Ett exempel på detta finner vi i Jesajas bok, i vers 6:13. I den standardiserade (s.k. masoretiska) texten står där följande (om man återger det med vetenskaplig transkription):

*wĕʿōd bāh ʿǎśīrîyâ¨, wĕšābâ wĕhāyĕtâ lĕbāʿēr, kāʿēlâ ûkāʾalôn, ʾǎšer bĕšaleket maṣṣebet bām – zeraʿ qōdeš maṣṣabtām.*

Dessa ord är märkliga, ordföljden är oklar och flera ord har inte helt klar betydelse. Man brukar översätta ungefär så här:

”Och om det ändå finns kvar en tiondel bland det, skall också den bli uppbränd, som en terebint eller ek, som har en stubbe kvar när man fäller dem – en helig avkomma är deras stubbe.”

Det hela handlar i kontexten om den sista kvarvarande delen av folket efter den dom som Jesaja profeterar om. Men som sagt: bilden är märklig, orden ovanliga och ordföljden konstig. Alltså har flera moderna forskare försökt emendera (alltså ”bättra på”) vad man sett som en skadad textversion. I synnerhet har man noterat vad som ser ut som flera möjliga referenser till kanaaneisk fruktbarhetskult. Ordet ”maṣṣebet” skulle iofs kunna betyda ungefär ”stubbe”, men är annars gärna en beteckning på de uppresta kultstenar som förekom i sådana riter. I samma riktning pekar ”terebinten” och ”eken”, som också kopplas till liknande förjahvistiska kultformer. Sådana riter skedde oftast på en ”hög plats” eller offerhöjd (bāmâ), och naturligtvis har vissa forskare försökt sätta in det ordet som en ändring av textens lite egenartat placerade bām (”i dem”, ”på dem”). Denna ändring stöds faktiskt av en av Döda havs-handskrifterna. Man har också tänkt sig att relativpronominet ʾǎšer (”som”) skulle vara ett fel för ʾǎšĕrâ, ordet för de kultpålar av trä som ofta förekom i dyrkan av kanaaneiska gudar (ursprungligen var det namnet på en viktig gudinna, vilket vi finner i de kanaaneiska texterna från Ugarit i Syrien). Om alla dessa ändringar accepteras får vi en mycket annorlunda text, som på många sätt hänsyftar på kanaaneiska kultbruk, med resta stenar och träpålar, ekar och terebinter och en offerhöjd.

Översättningen New English Bible accepterar flera av dessa ändringar och får därmed följande innovativa version av en del av versen:

*Like an oak or a terebinth, a sacred pole thrown out from a hill shrine*

Och det är ju något ganska annorlunda.

Flera av dessa emendationer är nog väl modiga, men de visar tydligt hur svårt det kan bli när man sitter med en särskilt komplicerad (och antagligen skadad) textbit. Exegetik är roliga saker!

/ Ola Wikander
[http://ola-wikander.blogspot.com](http://ola-wikander.blogspot.com)
[http://www.ola-wikander.se](http://www.ola-wikander.se)

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor