Annons

Energi ur luft

Författare: 

Publicerad

2018-03-20

Det ska inte handla om vindkraft nu, utan om kemisk energiutvinning ur luft. Man har länge känt till s.k. knallgasbakterier, som kan utvinna energi genom att oxidera vätgas med hjälp av luftens syre. Men de bakterier man känt till har bara kunnat använda vätgas i ganska hög koncentration, så som den förekommer exempelvis runt ärtväxternas rotknölar, där den bildas som en biprodukt vid assimilationen av luftens kväve, eller i vår matsmältningsapparat. Men sedan några år står det klart att det också finns bakterier som kan utnyttja vätgas i den mycket låga koncentration som den har i fria luften. Det är bara ungefär en halv miljondel av luftmolekylerna som är vätemolekyler. Men det är nog för en del bakterier.