Annons

Eurovision Scientific Presentation Contest

Författare: 

Publicerad

2010-09-14

Oj. Samlar man 60 unga vetenskapsmän från mer än 40 olika länder från 5 kontinenter och ber dem diskutera ”Science & Society”, ”Early Career Development”, och ”Science Education” får man först en väldigt livlig diskussion och sedan en växande insikt om att väldigt mycket förenar oss men att skillnaderna samtidigt kan vara enorma vad gäller resurser och möjligheter att bedriva både forskning och undervisning. Jag tänkte här beskriva vad som förenar och sedan ge ett exempel på ett ganska roligt förslag för att förbättra kommunikationen mellan vetenskapsmän och samhället i stort.

Många deltagare uttryckte en frustration över att deras politiker och media inte var särskilt intresserade av vetenskap och särskilt inte av den vetenskapliga idén eller av att visa tålamod för den vetenskapliga metoden. I forskarens ögon letar både politiker och media efter snabba, förenklade budskap som antingen passar de politiska målen för stunden eller den rådande opinionen. Detta verkar vara en universell erfarenhet och identifierar ett upplevt problem för forskare att nå ut till makthavare, media och allmänhet. Men samma problem kan man närma sig från politikerns, medias eller allmänhetens sida. Forskning kan självklart presenteras på mer eller mindre lättillgängliga sätt. Det är en del av en forskares uppgift att kunna presentera sin forskning på de sätt som behövs för att olika sorters publik ska kunna ta till sig den. Men ändå knyter det sig ofta för forskaren när år av tålamodsprövande arbete ska kondenseras och förenklas. Några av forskarna här föreslog tävlingar arrangerade av de nationella vetenskapsakademierna där forskare ska få tävla mot varandra i att presentera sin forskning för en allmän publik och en jury som består av både vetenskapsmän och journalister. Poängen skulle vara att presentationen på en och samma gång ska kunna vara intressant, lättförståelig, och vetenskapligt korrekt. Inte så lätt alltid. Sedan möts självklart de vinnande bidragen i en Eurovision Scientific Presentation Contest (eller snarare en global sådan) arrangerad av The Global Young Academy.

4

Kommentarer

Kul idé med tävling i estradbaserade populärvetenskapliga föredrag. Men finns det inte risk att det blir ämnets grad av intressanthet som bedöms snarare än forskarens förmåga att omstöpa materialet i populär form? Dock är idén alla gånger värd att pröva. Borde vara något för KVA, som ju är allvetenskaplig.

Tack för din kommentar! Jag tror att uppdelningen i tre delar (publik, vetenskapsjury, mediajury) ger en bra mix. Målet är verkligen att nå fram till en både vetenskapligt intressant och publikt intressant presentation. Man får då kräva av den vetenskapliga juryn att den verkligen fokuserar på vetenskaplig bedömning. Det fina med uppgiften är att forskaren själv kommer att förstå sitt ämnesområde på ett nytt och förmodligen bättre sätt. Genom att sätta in sin forskning i ett nytt sammanhang revitaliseras den.

Förutom KVA borde det här formatet t ex intressera Vetenskap & Allmänhet.

Jättekul förslag! Faktum är att vi på Vetenskap & Allmänhet löst har diskuterat att anordna en liknande tävling i Sverige. I våra grannländer Danmark och Norge arrangeras redan "Forsker Grand Prix", där forskare på fyra minuter ska presentera sin forskning på ett lättillgängligt sätt i en "Idol"-liknande tävling. Läs mer här: http://www.forskningsdagene.no/c65156/artikkel/vis.html?tid=65158

I Storbritannien finns Famelab, se famelab.org, där forskare också tävlar om vem som bäst kan presentera sin forskning för allmänheten - som får rösta på sin favoritforskare. Enligt Famelabs webbplats finns motsvarande tävlingar i ytterligare tio länder, bl.a. Hongkong.

Vem kan tänkas vilja finansiera en sådan tävling i Sverige?!

Hej! Kul idé!

Jag tror, som en kommentar till Popel ovan, att de allra flesta (alla?) ämnen kan bli intressanta om de presenteras på ett bra sätt. Fast det kan förstås vara svårare med vissa...

En kanske lite skruvad variant av tävling för de som är roade av konst i form av dans är "Dance your PhD", dvs. dansa din doktorsavhandling, i USA: http://gonzolabs.org/dance/