Johan Åkerman

Akademisk titel Professor i tillämpad spinntronik vid Göteborgs universitet
E-postadress akerman1@kth.se

Johan Åkerman leder en forskargrupp inom tillämpad spinntronik vid Skolan för Informations- och Kommunikationsteknologi vid KTH, och är dessutom professor i experimentell fysik vid Göteborgs universitet.

Johan var tidigare forskare vid Motorola och Freescale Semiconductor i Phoenix, USA, och var där delaktig i att ta fram världens hittills enda kommersiella MRAM (Magnetiskt RAM eller arbetsminne för datorer) som bygger på just spinntronik.

Hans forskargrupp fokuserar idag på nästa möjliga spinntronikgenombrott – spinntroniska oscillatorer, eller svängningskretsar, som kan komma till användning i allt från mobiltelefoner till bilradar.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor