Annons

Evolutionära förändringar av fiskars könsmognad

Författare: 

Publicerad

2008-01-08
Hos flera fiskarter står fisket för den högsta dödligheten, ibland för fyra gånger högre än naturliga orsaker. Eftersom fisket framför allt tar stora fiskar, gynnar det fiskindivider som får avkomma innan de hamnar i nätet. Det här har lett till en evolutionär förändring hos en del fiskpopulationer, visar Anna Gårdmark och kollegor in en artikel i tidskriften Science. Gårdmark och kollegor menar därför att man måste ta hänsyn till evolutionära konsekvenser när man gör en miljöanalys av fisket. Nyheten har också fått stort genomslag i dagstidningar som Svenska Dagbladet och Uppsala Nya Tidning. Den senare tidningen har publicerat en intervju med Anna Gårdmark.Om jag inte missminner mig påminner det hela om tidigare effekter av älgjakten. När älgtjurar med rejäla horn sköts - mäktiga troféer - gynnades älgtjurar som hade mindre horn. Är det någon som känner till en vetenskaplig publikation som visar på en evolutionär förändring hos älgtjurars hornstorlek i Sverige?

Kommentera:

Dela artikeln: