Färgseende i svagt ljus

Publicerad

Vi har i våra ögon färgkänsliga celler (tappar) av tre olika slag, med vilka vi kan se färger i starkt ljus, och dessutom en celler av en ljuskänsligare sort (stavar) med vilkas hjälp vi kan se också i svagare belysning, men utan att kunna skilja på färger. Enligt en artikel i tidskriften Science av Zuzana Musilova m.fl. kan en del djuphavsfiskar särskilja färger i svagt ljus med hjälp av olika slags tappar. Det var tidigare känt att en del insekter kan särskilja färger i svagare ljus än vad vi människor kan.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor