Premium

Flickor och pojkar och språkliga trender

Publicerad

Professorn i sociolingvistik i Toronto Sali Tagliamonterapporterar att flickors och pojkars språk skiljer sig åt även på det sätt att skolflickor tenderar att snabbare än skolpojkar anamma trendiga uttryck – och att sedan överge dem när de växer upp.Hon har dock inte studerat särskilt trendiga uttryck. Hon rapporterar om bruket av ”like” – vilket ganska väl motsvarar vårt ”liksom” – och andra liknande markörer som är typiska för amerikanskengelskt tonårsspråk sedan ett par årtionden. Man får anta att det hon funnit mest avspeglar det faktum att skolflickor snabbare anammar vuxnare värderingar i allmänhet än skolpojkar!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor