Fulla flickor

Publicerad

Det talas mycket om flickors utsatta position. De måste inte bara vara vackra och sexiga, utan också intelligenta och smarta. Och för att råda bot på den press som flickor möter ska de lära sig att ta för sig, heter det.Men ibland kan flickor faktiskt ta för sig. Enligt den senaste drogvaneundersökningen i Stockholm är unga kvinnors drogkonsumtion till skillnad från unga mäns inte på nedgång. En miss i det förebyggande arbetet, säger ansvariga, och spekulerar också de i om orsaken kan vara unga flickors utsatthet.Kanske är det emellertid också en följd av att flickor blivit mer jämställda och inte längre håller sig nyktra och drogfria för konventionens skull? I synnerhet som pojkarnas drickande inte direkt kopplas till utsatthet utan till pengar och god ekonomi.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor