Annons

Glukosmätning för diabetiker

Författare: 

Publicerad

2020-09-20

De som har diabetes (typ 1 eller typ 2) reglerar inte automatiskt koncentrationen av glukos, kroppens bränsle, i blodet. Om glukosnivån sjunker för mycket, blir de ganska plötsligt medvetslösa och dör om de inte får hjälp. Blir nivån för hög blir det på sikt många andra problem. Tills ganska nyligen måste de diabetesdrabbade sticka sig i fingret flera gånger om dagen för att mäta nivån. Sen kom det en liten sensor att sätta på armen, med en liten tagg som går in ett stycke i huden. Den måste bytas var tionde dag, och kan avläsas trådlöst med ett instrument som lätt kan tas med i fickan. Det fungerar mycket bra, men människan är aldrig helt nöjd, och det experimenteras med flera nya metoder. En metod bygger på en speciell kontaktlins man sätter på ögat, som reagerar på glukos i tårvätskan. Flera forskargrupper arbetar med s.k. ramanspektroskopi, för vilken huden bestrålas med en liten laser, och man undersöker det återkastade ljuset. Flera andra mätmetoder är på ett tidigt försöksstadium, och det finns redan apparater som automatiskt injicerar glukos eller insulin när det behövs. Man kan räkna med att det i framtiden blir mindre besvärligt att vara diabetiker än det är nu, och det är nog bara en tidsfråga när diabetes kommer att kunna botas.

Lägg till kommentar