Premium

Härmning inom växtvärlden

Publicerad

Batesk mimikry eller härmning inom biologin innebär i de flesta fall att en organism har utvecklats på ett sådant sätt att dess utseende gör att den av sina fiender misstas för en annan, giftig eller på annat sätt skyddad, organism. Det finns också andra fall av härmning, som blomman hos flugblomster, som liknar en stekelhona och därigenom lockar till sig pollinerande stekelhanar. Fast jag inte har vetenskapligt belägg för det, så misstänker jag att vitplistrets likhet med brännässla är ett fall av härmning. De två arterna växer inte sällan tillsammans.

Ett mycket intressant fall som påstås vara härmning har nyligen beskrivits i litteraturen. Det rör sig om en lian, som anpassar utseendet på sina blad så att de kommer att likna bladen på det träd som bär upp lianen. Samma individ av lianen kan klättra över flera träd av olika arter, och anpassar hela tiden bladformen efter de olika träden. Varken mekanismen för hur detta sker, eller vad det är för slags selektionstryck som lett till denna förmåga känner man med säkerhet till, och forskningen fortsätter för att reda ut det. Du kan läsa mer om detta här och här och här och här.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor