Premium

Historisk egendom

Publicerad

En advokat har i Chicago i Förenta staterna enligt tidningen Chicago Tribune stämt ett stort antal muséer och kulturinstitutioner, bland annat universitetet i Chicago, att överlämna sina samlingar av kulturföremål från Mellanöstern till hans klienter, överlevande från terrorattacker. Tanken bakom rättsfallet är att muséerna och universiteten innehar ett stort antal antikviteter som med rätta tillhör regimer i Mellanöstern – regimer som i vissa fall stödjer terrororganisationer. Regimerna i fråga kommenterar inte ärendet.Finns det några potentiella skadeståndsärenden vi kan rota fram på museer lite närmare till hands, tro?

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor