Annons

Högt pris för smutsig luft

Författare: 

Publicerad

2013-01-04

Ekot rapporterar idag om att Sverige riskerar höga bötesbelopp till EU därför att mängden luftföroreningar i flera storstäder överskrider gränsvärdena. Är det rättvist?

Nja, inte helt om jag får utrycka min åsikt. Sverige är ett av de länder som har bäst luftkvalitét i Europa. En del av partiklarna som mäts kan vi dessutom inte göra mycket åt eftersom de antingen härrör från naturliga källor, såsom havssalt eller jordstoft, eller har transporterats hit från andra länder. I Malmö bedöms till exempel 80 % av partiklarna komma från angränsande regioner. Skåningar som jag själv är alltså lite värre drabbade än folk längre norrut eftersom vi råkar bo närmare det bolmande Centraleuropa.

Dessutom kan valet av mätplats diskuteras. Om vi, i likhet med en del andra länder, enbart skulle mäta urban bakgrundsluft på taknivå klarar vi gränsvärdena med hyfsad marginal till och med i Stockholms innerstad. Men i vårt ambitiösa rike mäts också på några av de värsta platserna: instängda gaturum med hög trafik i centrala delar av våra storstäder. Där blir det givetvis bekymmer.

Med detta sagt ska det inte förnekas att vi har en del utsläppsbovar i Sverige. Inte minst vintertid. Dubbdäck orsakar av allt att döma fler dödfall genom upprivet vägdamm än de räddar genom kortade bromssträckor (på is). Under vinterhalvåret får vi ofta inversion – stillastående luft – samtidigt som kylan gör att vi eldar mer i våra pannor och släpper ut mer avgaser från kallstartande bilar. Med avgifter och lagstiftning kan dubbdäcksanvändningen minskas. Biomassröken skulle reduceras avsevärt om gamla ineffektiva pannor byttes mot nyare. Och trafikavgaserna kan gärna dras ner genom exempelvis miljözoner, förbättrad kollektivtrafik, hastighetsreducering och utbyggda cykelbanor.

En liten tröst för alla som fruktar böter till EU kan möjligen vara att kostnaden kanske inte blir så hög som Ekot beräknar. Bötesbeloppet uppskattas till cirka en halv miljon kronor per dygn, vilket Ekot summerar till runt 180 miljoner kronor per år. Vi överskrider dock normalt inte det tillåtna årsmedelvärdet för partiklar i luften ens på de värsta platserna i landet. Därför förmodar jag att vi får betala för de dygn då halterna är för höga. Använder vi data från den mest förorenade mätstationen i Stockholm blir det i så fall snarare runt 40 miljoner kronor per år. Lägre ifall vi byter mätplats.

Oavsett belopp, hoppas jag att hotet om böter leder till åtgärder. Trots allt är det inte pengar det handlar om utan människoliv – och ganska många sådana. I Sverige dör varje år upp mot 5000 människor i förtid på grund av smutsig luft.

Inga böter till EU, men ökade satsningar på frisk luft vore välkommet.

Kommentera:

4

Dela artikeln:

Kommentarer

Det där med att dubbdäck skulle orsaka så mycket partiklar, hur vetenskapligt korrekt är det egentligen? Hur har man räknat ut det? Trodde väderleken och tunga trafiken stod för merparten. Att det finns de som misstänker att gruset som sprids medverkar. I länder utan dubbdäck har man samma problem som i Sthlm. Sen glömmer man att dubbdäck river upp isen och gör ytan bättre för dubbfria.

Att dubbdäck river upp partiklar är väl belagt i ett stort antal experimentella studier, bland annat från vägsimulatorn vid VTI i Linköping. Mängden partiklar i luften beror också på många andra faktorer: fuktighet, hur vägen tvättats, vägbeläggning... Flera modeller för luftföroreningar tar hänsyn till dessa och liknande parametrar. Städer som minskat dubbdäcksandelen, exempelvis Oslo, har också fått bättre luftkvalitét.

Och visst behövs en liten andel dubbdäck för att rugga upp ytan för dubbfria fordon. Därför skulle tex undantag kunna gälla för yrkesförare.

Det är inte bara dubbdäcken i storstäderna som ger dålig luft. I mindre tätorter utanför storstäderna kan vedeldningsröken förorsaka höga halter av farliga partiklar. 750.000 braskaminer finns i Sverige varav 330.000 installerats sedan 2006. Därtill ett stort antal vedpannor, även gamla. För att få en helhetsbild av luftföroreningarna i Sverige borde Lena Ek även kalla dessa kommuner och kräva att luftkvalitetsmätningar görs även här.

Som jag skrev i blogginlägget kan vedrök definitivt vara en stor partikelkälla i Sverige, särskilt vintertid. Kan rekommendera den här artikeln som vi skrev som saken nyligen: http://aaqr.org/VOL13_No1_February2013/4_AAQR-12-07-OA-0194_24-35.pdf