Hundägares genetik

Publicerad

Det råder lite delade meningar om betydelsen för människors hälsa av att ha hund, men många undersökningar tyder på att att hundägare i genomsnitt mår något bättre än de som inte har hund. Men vad är orsak och vad är verkan? Är man mer benägen att ha hund om man är friskare? Ett svensk-brittiskt forskarlag (Tove Fall och medarbetare 2019) har dessutom funnit att hundägande har en ärftlig komponent, men vilka gener som är utmärkande för hundägare ger undersökningen inte något svar på.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor