Premium

Hur länge har människor använt kläder?

Publicerad

Våra förfäder blev av med sin täta kroppsbehåring för högst 3 miljoner och minst 1,2 miljoner år sedan. De äldsta synålar man hittat är 40 tusen år, och de äldsta skrapverktygen för djurhudar 780 tusen år gamla.

Inget av detta ger något svar på rubrikens fråga. Ett forskarlag i Tyskland, Kittler, Kayser och Stoneking, uppskattade 2003 (med en korrektion 2004) med molekylärbiologisk metodik när huvudlössens och klädlössens evolutionsvägar skildes, och kom fram till att den sannolikaste tiden är för 107 tusen år sedan, men baserat på bara fyra gener. Nu har amerikanska forskare gjort om analysen med flera gener, och har kommit fram till att det ägde rum för mellan 170 tusen och 83 tusen år sedan. Det är vad vi kan säga om när en uppfinning gjordes som kom att hjälpa människor att vandra ut ur Afrika till kallare trakter, och t.o.m. överleva i Europa under istiden (för 170 tusen år sedan härskade en tidigare istid, men då fanns det nog inga européer med kläder).

De amerikanska forskarnas originalartikel finns fritt [tillgänglig](http://mbe.oxfordjournals.org/content/28/1/29.full), liksom en kort populärvetenskaplig [version](http://www.sciencedaily.com/releases/2011/01/110106164616.htm) samt ett [föredrag i pdf-format.](http://www.icp4.org/Presentations/53.Toups_ICP4.pdf)

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor