Jordens temperatur för länge sedan

Publicerad

Nuvarande medelvärde för havsytans temperature är ungefär 16°C, men när livet på jorden var ungt var temperaturen högre. Ur proportionerna av isotoper av syre och kisel i gamla sediment har man beräknat en temperatur av ca 70°C under Arkeikum, för 4,0 till 2,5 miljarder år sedan. Men beräkningarna har vilat på lite osäkra antaganden om den forntida oceanens sammansättning m.m. Nu har man kommit på en helt annan metod, som ger i stort sett samma resultat. Hos en grupp enzymer hos nutida organismer råder en stark korrelation mellan aminosyreföljden hos ett enzym och temperaturen i livsmiljön för den organism i vilken enzymet finns. Genom att jämföra aminosyreföljden hos många nu levande organismer kan man rekonstruera motsvarande för organismer som levde för länge sen, och bestämma för vilken temperatur dessa tidiga enzymer var anpassade. För att vara säker på att det är yttemperaturen man rekonstruerar, har man använt sig av ljusberoende (fotosyntetiska) organismer, cyanobakterier. Man har kommit fram till att medeltemperaturen var omkring 72°C för 3 miljarder år sedan. Men precis som nu, så var förstås inte temperaturen densamma över hela jorden. Här finns en tidigare översikt över olika metoder som kommit till användning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor