Kameleonters färgväxlingar

Publicerad

Tills nyligen har man trott att kameleonters spektakulära färgväxlingar beror på att de har förmåga att ändra storlek och form på hudceller av olika färg. Ett schweiziskt forskarlag har i år publicerat en artikel i vilken det visas att detta är endast en del av sanningen. En stor del av färgen är strukturell (se Forskning och Framsteg 1/2004, sid. 26-30); inte beroende av något färgämne utan av små  guaninkristaller, som bildar ett tredimensionellt ”fotoniskt gitter”. Som man kan se på den tredje av filmsnuttarna här, kan en kameleont ändra färgen på en enda cell genom att ändra på avståndet mellan kristallerna.

Utom för färgväxlingarna har hudens guaninkristaller också betydelse för reflexionen av infraröd strålning, så att kameleonten inte blir för varm.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor