Kloroplaster och deras spegelbilder

Publicerad

De gröna partiklarna, kloroplasterna, i växters blad som utför fotosyntesen härstammar från cyanobakterier (blågröna alger) som för så där en miljard år sen tog sig in i växternas förfäder. Men kloroplasterna saknar en färdighet som många cyanobakterier har, nämligen förmågan att assimilera oorganiskt kväve och använda det till aminosyror, DNA och annat. Hos andra organismer vilkas alg-förfäder kunde uföra fotosyntes, har fotosyntesförmågan försvunnit. Dock har hos exempelvis malariaparasiten ”kloroplasten” (egentligen i detta fall en reducerad rödalg som i sig har en reducerad cyanobakterie) behållits, därför att den bidrar med enzymer som är viktiga för parasiten.

 

Det finns en slags spegelbild till evolutionen av kloroplaster. Det är inneslutningar av reducerade cyanobakterier i vissa organismer, vilka inte kan fotosyntetiskt assimilera koldioxid, men som i stället har behållit cyanobakteriernas förmåga till assimilation av oorganiskt kväve. Sådana inneslutningar finns i en del kiselalger och i en del fästalger (också kallade prymnesiofyter eller haptofyter). Hos andra fästalger sitter den reducerade cyanobakterien fäst utanpå cellen, men har samma symbiotiska funktion, att assimilera kväve.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor