Annons

Litteraturkanon!

Publicerad

2006-08-16
Det talas mycket i dessa dagar om en lista med goda litterära verk som alla svenskar bör ha läst. Bör en sådan finnas? Hur ska den se ut? Kulturskribenterna debatterar. För två år sedan gjorde F&F en lista utifrån sveriges litteraturprofessorers preferenser. Det är bara att börja läsa.
6

Kommentarer

Det slående med den lista som litteraturprofessorerna formulerade är, och det kommer säkert inte som någon speciellt överraskande iakttagelse: könsfördelningen - av 18 på listan är 3 kvinnor. Detta kan förstås argumentera för. En annan iakttagelse är att väldigt lite är från efterkrigstiden, sex verk. Och att bortsett från Lidman är inget yngre än 1959. Här kan man ju undra lite om det inte finns fler verk från perioden 1960-2005 som skulle försvara sin plats på en dylik lista.

En sådan mossig samling texter. Efter genomläsning av den listan kan man bara säga AKTA ER för litteraturprofessor. En uppmaning till dessa. Ta er ut ur era dammiga museer och skåda världen som den ser ut idag.Rolf

Man kan konstatera att Sverige enligt listan är ett mycket ungt land litterärt, inget verk äldre än 1790 där. Och varför är inte Fröding med, skandal!

Kort svar: Litteraturprofessorer sitter inte på museer, utan på universitet. Och en klassiker är per definition en text som håller på sikt - som läses med behållning även efter 50 eller 100 år. Men diskussionen visar att det kan bli svårt att enas om en litteraturkanon. Jag är skeptisk.

Aha. Det var ju en fantastisk upplysning om museer. Om jag nu läser FoF´s blogg så kanske en läsare av ett inlägg skulle kunna inse att jag vet skillnaden på muséer och universitet. Om förklaringen behövs, och så är tydligen fallet för somliga, så var det snarast en liknelse att deras lista snarare hörde hemma på muséet än i verkligheten. Univerversitet kan iofs emellanåt framstå som muséer.Ironi är svårt i cyberrymden, det medges, men förhoppningsvis borde man kunna möta en förståelse för sådant på blogg av denna intellektuella nivå.I sakfrågan står min ställning fast.

Att enas kring en litteraturkanon är förstås något man bör vara skeptisk mot. Men man kan ju också se denna debatt som ett sätt att föra en diskussion kring vilka böcker vi anser vara våra svenska klassiker. Och om man nu reflekterar kring sådant som ännu inte har 50 år på nacken finns det då några verk som faktiskt kan nämnas?I detta sammanhang är Göran Häggs bok "Tjugoen moderna klassiker" (1995) definitivt intressant. Här argumenterar Hägg bland annat för att Ulf Lundells "Jack" (1976) bör ses som en modern klassiker. I detta forum vore det kul att få några ytterligare exempel.