Annons

Målinriktad samtalsterapi hjälper vid smärttillstånd

Författare: 

Publicerad

2009-03-14
I världspressen har nyligen rapporterats att Rickard Wicksell i sin nyligen på Karolinska institutet framlagda doktorsavhandling visat hur samtalsterapeutiska metoder baserade på kognitiv beteendeterapi hjälper barn och ungdomar med kroniska smärttillstånd att hantera sin situation så att de inte är lika handikappade av smärtan de annars skulle varit. Kronisk smärta kan givetvis vara ett stort hinder för den lidande att ha ett fullvärdigt vardagsliv. Rickard Wicksell har funnit att målinriktad samtalsterapi ger klienter bestående hjälp - de har istället för att bekämpa själva smärtan fått metoder som hjälper dem undvika låta smärtan styra och begränsa dem i vardagen. Studierna han gjort visar att klienterna långt efter det att samtalsterapin upphört både erfar mindre smärta och bättre livskvalitet.Den terapiform Rickard Wicksell varit med om att utveckla och studerat kallas för acceptance and commitment therapy (ACT). Den utgår ifrån att hjälpa oss acceptera de negativa tankar vi brottas med som en del av vår vardag och att därigenom hantera dem och sätta dem åt sidan. Att lägga stor mental och kognitiv ansträngning på att försöka förhindra negativa tankar och tankemönster riskerar, enligt ACT-terapins förespråkare, låsning och fixering vid de negativa tankarna.I ett större samhälleligt perspektiv är det förstås intressant med mekanismer - kognitiva mekanismer i det här fallet - som hjälper en nödlidande acceptera sin situation och själv målinriktat arbeta med att förbättra den, snarare än att förvänta sig kunna få någon annan expert leverera en patenträddning vare sig den är medicinsk eller kirurgisk.