Annons

Myrprat

Författare: 

Publicerad

2015-08-08

Alla som läst barnboken ”Myran Emma” av entomologiprofessorn Carl H. Lindroth vet att myror pratar med antennerna, och de kommunicerar också med doftämnen. Mindre känt är att myror, och t.o.m. deras puppor, liksom många andra insekter, kommunicerar med ljud. Det är viktigt för de  andra insekter som lever som parasiter i myrbon, att lukta rätt. Det finns också många exempel på hur sådana boparasiter härmar myrornas ljudsignaler.