Olika åsikter om jordens ålder

Publicerad

Nyligen fick ju ett svenskt förlag dra tillbaks en bok med motiveringen att det hittats faktafel. Men även i den vetenskapliga litteraturen, som ska förhandsgranskas så noga innan den släpps ut, kan man hitta grova faktafel.

Jag hittade häromdagen i en vetenskaplig tidskrift en artikel som inleddes med att påstå att jorden bildades för ca 10 miljarder år sedan. Den hänvisar till en artikel i Science som stöd för detta. När jag slog upp Science-artikeln visade den sig naturligtvis säga något helt annat, eftersom jorden är mindre än hälften så [gammal](http://sv.wikipedia.org/wiki/Jorden). Påståendet är ungefär en miljard år felaktigare än ärkebiskop [Usshers](http://sv.wikipedia.org/wiki/James_Ussher) (ö)kända beräkning att jorden skapades år 4004 före Kristus. Artikeln fortsätter med flera felaktiga citat. När jag skrev till tidskriftens chefredaktör och påpekade detta så fick jag bara till svar ”vi är medvetna om att det finns olika uppfattningar”. Då blev jag lite ledsen, för med en sådan inställning för man inte vetenskapen framåt. Jag skrev också till artikelns förste författare, som åtminstone svarade att han skulle diskutera saken med sina medförfattare (vilka liksom den förste författaren ståtade med doktorstitlar), men sen har jag inte hört ifrån honom.

Tidskriften är trots allt upptagen i databaser som Web of Science. Det är viktigt att kritiskt granska också sådant som är med i det etablerade vetenskapliga systemet.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor