Annons

Om likhet och om att lacka paket

Författare: 

Publicerad

2008-12-23
Så här i juletider finns det säkert många bland oss som avser rusa ut i sista stund för att ordna klappar till våra närmaste. Det kan tyckas vara viktigt att det blir rätt gåva i paketet - men se där rapporterar British Psychological Society om en studie som visar förbryllande könsskillnader. Par av försökspersoner ombads välja presentkort till varandra från lite olika butiker. Försöksledarna riggade gåvorna så att mottagarna ibland fick ett presentkort till en butik de gillade, ibland ett till en butik de inte gillade. Efter gåvan fick den mottagande försökspersonen skatta likhet mellan sig och sin partner. Efter att ha fått en illa vald gåva skattade en mottagande man likheten mellan sig och sin partner som lägre och förutsåg en mindre rosig framtid för förhållandet än de män som fått en välvald gåva. Men för kvinnor var effekten den omvända! Kvinnor som fått en kass gåva skattade den givande mannen som mer lik dem än kvinnor som fått det de önskat!Forskarna, ett kanadensiskt forskarlag under ledning av professor Elizabeth W. Dunn, har publicerat resultatet i Social Cognition. De funderar på om kvinnor möjligen tar mer ansvar för förhållanden, därför är mer villiga att kompromissa om sina preferenser och i förlängningen överkompenserar sin besvikelse över en mindre lyckad gåva med större entusiasm för givaren. Innan jag själv vågar tillämpa metoden för att vinna fördelar måste jag nog fundera allvarligt på huruvida det finns kulturella skillnader mellan min omgivning och det urval försökpersoner professor Dunn studerat.