Orkaners skörd av människoliv

Publicerad

Sex decenniers statistik över orkaners verkningar i USA visar övertygande att orkaner med kvinnliga namn i genomsnitt orsakar fler dödsoffer än orkaner med manliga namn. Det kan ju vara svårt att förstå. Den förklaring som framförts är att manliga namn skulle associera till mer våldsamt uppträdande och större fara, och att befolkningen därför förbereder sig bättre för orkanens verkningar om den har ett manligt namn. Studien har publicerats i den amerikanska vetenskapsakademins tidskrift PNAS.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor