Överraskande om könskvot

Publicerad

Det har länge varit känt att det föds fler pojkar än flickor, och att dödligheten för pojkar och män är högre än för flickor och kvinnor, så att det i de högre åldrarna finns fler kvinnor än män. (Förr i tiden gjorde förstås riskerna med barnafödande att det inte var ett sådant överskott av gamla kvinnor.) Man har utan bevis antagit att det redan från befruktningen varit ett överskott av manliga embryon, men det har nu visat sig vara fel. Fosterutvecklingen startar med i genomsnitt lika många manliga som kvinnliga individer. Dödligheten i olika åldersgrupper varierar på ett komplicerat sätt, så att den strax efter befruktningen är högst för manliga embryon, sedan en period för kvinnliga, och det mot slutet av havandeskapet åter är högst manlig dödlighet. Resultatet av hela fosterutvecklingen är att ungefär 51.3% av de barn som sätts levande till världen är pojkar. Men bland hundraåringarna finns det tre till fyra gånger så många kvinnor som män, och bland 110-åringarna ungefär tjugo gånger så många. Du kan läsa fler detaljer här och här.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor