Annons

Pseudovetenskap

Författare: 

Publicerad

2010-05-08

Så bra att Henrik Höjer i sitt "Perspektiv" i F&F 4•2010 slår ned på tokigheter om vetenskap och undervisning. Själv vill jag varna för boken "The Field" av Lynne McTaggart, som publicerats i flera upplagor på engelska och spanska, men lyckligtvis ännu inte på svenska. Den är full av fel och pseudovetenskap, men tyvärr har den redan beskrivits i positiva ordalag i en svensk tidning. Ett problem som boken excellerar i är att den tar vetenskapliga termer som låter bra, som "fält" och "energi" och använder på sätt som de aldrig varit ämnade för. Man får vara försiktig med detta. Genom stegvisa citeringar, omskrivningar och populariseringar blir det lätt en förvandling från vetenskap till pseudovetenskap om man inte ser upp. I en artikel om hjärnans funktion i Scientific American för mars i år så används termen "dark energy" i en annan betydelse än den ursprungliga fysikalisk-astronomiska, och man förklarar skillnaden i artikeln. Det är väl tillåtet, men kanske hade det varit bättre att prägla en ny term. På häftets omslag använder man termen tillsammans med en illustration som i mitt tycke är på gränsen till det olämpliga.