Annons

Putin, sovjethistorien och tacksamhetsskulden

Författare: 

Publicerad

2013-03-30

Den gamle KGB-agenten, Ryska Federationens president Vladimir Putin har ett nära och varmt förhållande till den sovjetiska historien. Enligt hans utsago var Sovjetunionens fall 1900-talets största geopolitiska katastrof. I dagarna har han lovat att återinföra utnämningen ”arbetets hjälte” för att hedra sådana högpresterande arbetare som under sovjettiden kallades stachanoviter. Det var Josef Stalin som en gång införde denna belöning till förtjänta medborgare i sin strävan att öka produktiviteten i det moderniserande Sovjetunionen.

Också i ett annat avseende har Putin under de allra senaste dagarna gått i företrädarens fotspår. Stalin var på sin tid, särskilt i början av 1930-talet, mycket aktiv i arbetet med att utforma en för Sovjetunionen relevant historieundervisning. Tanken var att skapa en historisk berättelse och en monopolistisk historielärobok, Istorija SSSR, som skulle kunna svara mot målet att inympa kommunism och framför allt patriotism i de unga sovjetmänniskorna. Putin har också visat stort engagemang för den ryska skolans historieämne. ”Vi behöver en historisk kanon”, slår han fast i sitt bidrag till en långvarig rysk debatt om huruvida det i undervisningen skall finnas utrymme för en eller flera tolkningar av den rysk-sovjetiska historiens stora frågor. Stalin kunde inte ha sagt det bättre. Det finns visserligen ett stort antal historieläroböcker att välja på för lärare och elever i dagens Ryssland, men Putin har aktivt förordat några läroböcker som enligt honom lever upp till uppgiften att fostra medborgare med en patriotisk hållning. Den viktigaste är Aleksandr Filippovs bok från 2008, där det redan i förordet läggs fast en riktlinje för historieskrivningen:

 ”Sovjetunionen var ingen demokrati, men landet var en orienteringspunkt och ett exempel på det bästa och mest rättvisa av samhällen för många miljoner människor i hela världen. Redan 1918 åberopade den brittiske premiärministern D. Lloyd George, som insåg nödvändigheten av att införa allmän rösträtt i England, Ryssland som exempel. Om soldaterna som återvände från fronten inte fick omedelbara bevis på att samhällssystemet skulle komma att förändras till det bättre skulle de, ansåg han, kunna följa det ryska exemplet. Under loppet av sjuttio år korrigerades västländernas inrikespolitik till nytta för det mänskliga rättigheterna genom en betydande påverkan från Sovjetunionen, en gigantisk supermakt som genomfört en social revolution och segrat i det grymmaste av krig.”

 Det är ett korrekt konstaterande att människor i Sovjetunionen aldrig kunde utöva sin rösträtt för att påverka det egna landets politik. Det är riktigt att föreställningar om Sovjetunionen flitigt har använts i västvärldens politik och retorik, för många som hot, för andra som löfte. Det är också sant att vi i väst har anledning att skänka en tacksamhetens tanke åt Sovjetunionen, som besegrade det nazistiska Tyskland i det grymmaste av krig. Men den stora, närmast allomfattande tacksamhetsskuld som antyds mellan raderna finns det mindre anledning att känna, inte minst på grund av vad Sovjetunionen som stat och samhälle faktiskt var. Det behöver väl knappast ens sägas att brittiska soldater på jakt efter ett rättvisare samhälle och ett bättre liv inte hade något att lära av det sovjetiska exemplet. Och att de mänskliga rättigheterna aldrig har stått högt i kurs, vare sig i Stalins Sovjetunionen eller i Putins nutida Ryssland. 

6

Kommentarer

Mänskliga rättigheter sitter trångt. Det blir inte bättre av att historien friseras. Man kommer att tänka på den systematiske arkiv- och historieförfalskningsarbetaren Winston Smith i Orwells "1984".
Visserligen har ryssen av idag en helt annan möjlighet till utlandsvistelser och att få ta emot övrigt inflytande via internet etc, men när ska det lämnas en öppen kritisk redovisning från Putin eller hans regering beträffande "katastrofen"? De socialistiska rådsrepublikernas union med ett enda parti och dessutom religionsfrihet i grundlagen, men ateismen som statsprincip splittrades. Den ryska delen övergick på häpnadsväckande kort tid till en (nästan) nationalistisk enpartistat med mäktig rysk-ortodox kyrka. Socialismen byttes mot rovkapitalism. Var 70 års socialistisk fernissa så tunn?
Alla samhällen behöver lojala kompetent arbetande medborgare. Har Putin möjligen sneglat på Kinas utveckling och funnit att Ryssland är omsprunget? Det är ju typiskt i så fall att han, med sina sovjetiska erfarenheter, försöker återinföra något som bara en totalitär stat kan göra. I västvärlden kanske fackföreningsrörelsen kunde göra något motsvarande - i samarbete med arbetsgivaroganisationen. Det sistnämnda är väl i princip uteslutet.
Sovjetunionens seger i det grymmaste av krig borde rimligen följas av redogörelser för de tiotals miljoner människor som försvann i Gulag och GPU:s fängelser. För att inte nämna minst 20 000 polska officerare, som sannerligen inte hade förklarat Sovjet krig. Men Stalin kan ha instämt med Hitler att "Paris och Londons plutokrater och deras hantlangare" behövde en läxa. Vilket Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen fick lära sig.
Putin tittar intensivt backspegeln, hoppas han inte kör Ryssland i diket.

Utöver Lennart Hedmans mycket berättigade kritik finns väldigt mycket att tillägga.
1. Stalin beordrade det tyska kommunistpartiet att med gatuvåld tillsammans med nazisterna bekämpa de tyska socialdemokraterna vilket starkt bidrog till att krossa den tyska demokratin så att nazisterna kunde vinna valet 1932.
2. Vidare var det Stalin som hjälpte Hitler att utveckla stridsvagnar i Ryssland vilket var förbjudet i Tyskland. Dessa nya stridsvagnar var helt avgörande för den tyska taktiken med blixtkrig. Ödets ironi var att de ryska ingenjörerna sedan konstruerade ännu bättre stridsvagnar.
3. Stalin startade andra världskriget tillsammans med Hitler hösten 1939 och krossade Polen och Balticum samt invaderade Finland.
Sovjetrysk historieskrivning och tyvärr även vissa svenska historieprofessorer "glömmer" att Hitler och Stalin tillsammans startade 1900-talets största blodbad och folkmord. Stalins plan var att Hitler skulle försvaga och helst krossa de västeuropeiska demokratierna under ett flera år långt krig som skulle leda till att både Tyskland och Frankrike/England skulle bli kraftigt försvagade. Stalin räknade med att därefter erövra både Tyskland och resten av Västeuropa. Stalin blev därför helt bestört när Frankrike besegrades på bara några veckor utan att den tyska krigsmakten led några nämnvärda förluster.
4. Stalin slutförde andra världskriget med att införa diktatur i alla erövrade europeiska stater före och efter 1945. Genom Pragkuppen 1948 infördes även kommunistisk diktatur i Tjeckoslovakien vilket ledde till att NATO bildades.
5. Sovjet-makten förslavade således hela Östeuropa och hotade oss i Västeuropa med invasion och kärnvapenkrig ända till 1989.
6. När Hitler överlistade krigsbrodern Stalin och bröt djävulspakten midsommaren 1941 kostade detta nya krig 20-30 miljoner ryssars, vitryssar och ukrainares liv.
Därtill dog eller mördades även miljoner baltiska och andra folk som deporterades till Sibirien efter 1944 samt även hemvändande ryska krigsfångar 1945 som efter att ha överlevt tysk fångenskap sågs som förrädare av Stalin.
7. Hade Stalin inte gjort pakten med Hitler utan gått ihop med Frankrike och England och Polen 1939 hade Hitler aldrig kunnat starta det andra världskriget.
8.. Både de ryska och andra folken i Sovjet samt alla Östeuropas folk fick fortsätta att leva under proletariatets diktatur fram till 1989, trots löften om demokratiska val efter 1945.
Slutsats: Vare sig Europas eller Ryssland alla folk har någon som helst anledning att tacka folkmördaren och terroristdiktatorn Stalin för att han gjorde en djävulspakt med Hitler där de delade upp Europa sinsemellan i den beryktade Molotov -Ribbentrop-pakten (23 augusti 1939) som orsakade minst 50 miljoner européers död och mer än 300 miljoner européers lidande under decennier. Därtill kan läggas lidandet för Sovjets förtryckta asiatiska folkgrupper.
Så kom inte och snacka om att någon skulle stå i tacksamhetsskuld till Stalin och Sovjetimperiet !
Istället bör alla Europas kommunistpartier skämmas för sitt skamliga undergrävande av Europas demokratier och aktiva stöd till Sovjetdiktaturen fram till 1989. När Stalin brutalt överföll Finland 1939 så gick svenska kommunistpartiet i Stockholm och demonstrerade för att Sverige skulle stöda detta anfallskrig - det finska folket skulle ju befrias!!!

Det var en betydande mängd trams och konspirationsteorier samlat på en liten plats.
1. Stalin kunde inte beordra de tyska kommunisterna och de tyska kommunisterna var aldrig alierade med nazisterna. Det var också kommunisterna som först förbjöds och straffades i nazityskland.
2. Stalin hjälpte sannerligen inte till med det. Tyskland och Sovjet hade radikalt olika syn på stridsvagnsteknologi och det finns inget som helst släktskap. Synes påhittat i stunden.
3. Stalin startade inte andra världskriget, detta startade genom att Tyskland anföll Polen varvid England och Frankrike förklarade Tyskland krig. Finska vinterkriget var inte något världskrig.
4. Sovjet lät "erövrade" länder själva välja vilket block de ville ingå i. Detta till skillnad från västblocket som t.ex. underkände det Italienska folkets vilja. Diktaturer var det utan tvekan i Öst men den tidens terminologi, idag skulle de staterna kvala in som demokratier.
5. Det var aldrig öst som var agressiva under kalla kriget.
6. Det var ingen list. Sovjet förstod att kriget stod för dörren och hade förberett sig. Vad Sovjet ville var dock att Tyskland skulle mjukas upp mot UK innan kriget drog igång och samtidigt hetsade UK, USA m.fl. för ett krig på östfronten. Ryska krisgfångar sågs inte som förrädare. Inte ens sovjetmedborgare i tysk tjänst straffades som förrädare. Av balterna som lämnades ut under baltutlämningen så straffades bara en mycket liten del och de som fick de värsta straffen fick 10 års fängelse, samtliga överlevde.
7. Om man hade gått ihop med England 1939 så hade det ju varit först efter att kriget startade.
8. Vad var det för fel på valen i östeuropa som gjorde att de inte kvalade in som demokratiska?

Idag är USA en större bov mot
mänskliga rättigheter än Ryssland:

Guantanamo - inspärrning på obestämd tid utan rättegång.
Manning - hålls inspärrad för att han läckt information om USA:s krigsbrott.
Drönare - mord i dataspelsstil på personer utan rättegång och på utländskt territorium.
Ekonomiskt stöd till Israel - som spärrar in palestinska infödda befolkningen i ghetto.

USA har sina agenter eller baser i mer än hundra länder och utsätter säkert Ryssland liksom länder som Syrien för ihärdiga försök till destabilisering genom att till befolkningarna sprida falska löften och till omvärlden falska anklagelser.
För att stå emot detta kan det behövas en Putin som i för befolkningen pedagogiskt syfte tvingar utlandsfinansierade organisationer i Ryssland att registrera sig under benämningen utländska agenter.

Gårdagens offer kan vara dagens förövare.

Det inledade Putincitatet angående "1900-talets största geopolitiska katastrof" är helt tagen ur sitt sammanhang. I samma stycke som den meningen förekommer fortsätter Putin bland annat med att "...många tyckte eller verkade tycka att vår unga demokrati då inte var en fortsättning på den ryska staten utan blott en episod av dess slutgiltiga kollaps, sovjetsystemets utdragna lidande. Men de hade fel. Detta var just den tiden då en viktig utveckling ägde rum i Ryssland, vårt samhälle samlade inte bara krafterna för dess framtida självbevarelse utan också för viljan om ett nytt och fritt liv".

Ett annat målande citat som illustrerar Putin (och medelryssens) inställning lyder "de som inte beklagar sig över kollapsen saknar hjärta, men de som beklagar sig saknar hjärna". Det sammanfattar det hela rätt bra, Sovjetunionens kollaps var en fullständig samhällelig tillika humanitär katastrof, men som Putin själv säger "vi slår helt enkelt fast det faktumet och blickar nu framåt, inte bakåt, vi ska inte låta det förgångna lasta oss och vi förstår att vi måste röra på oss, men vi måste samtidigt förstå vad som hänt", och "Ryssland har gjort sitt val till förmån för demokrati [...] Detta är vårt slutgiltiga val".

Jag tror definitivt att man ska passa sig för att tolka återinförsel eller återupplivande av somliga sovjetklingande institutioner och ordnar som någon slags önskan att återgå till en totalitär förbrytarstat, sådana ytliga "analyser" framstår endast som komiska. De ligger dock onekligen i tiden...

Det är lite svårt att förstå Ingvars kommentar. Min text har ingenting med USA att göra. Vad i all världen har amerikanska drönare med Putin att göra? Men vissa människor tar alla chanser att lufta sin antiamerikanism, antingen direkt eller indirekt, via den israeliska omvägen. Trist är det också att läsa att det finns de som tar den ryske presidenten i försvar när han i en återuppstånden kallakrigsanda kallar ryska organisationer som får ekonomiskt stöd utifrån för utländska agenter och förbjuder deras många gånger så viktiga humanitära verksamheter. Om det är svårt att se Ingvars poäng, är det så mycket lättare att förstå hans förtjusning i Putin: båda har en påtaglig förkärlek för konspirationsteorier.