Klas-Göran Karlsson

Akademisk titel professor i historia
E-postadress klas-goran.karlsson@hist.lu.se

Klas-Göran Karlsson, f. 1955, professor i historia, ordförande i forskarskolan i historia och historiedidaktik. Mina forskningsintressen är trefaldiga. Det första rör östeuropeisk historia, med särskild inriktning på Ryssland och Kaukasusområdet. Jag har ägnat stor uppmärksamhet åt frågor kopplade till utbildning och historieskrivning, migrationsprocesser och etniska konflikter i Sovjetunionen och dess efterföljarstater. Mitt andra forskningsintresse är riktat mot folkmord och terror, både i realhistorisk bemärkelse och i efterhandsperspektivens minnen och historiekulturella bearbetningar. Mitt tredje intresse rör tolkning, representation och bruk av historia i ett brett europeiskt perspektiv. Det övergripande perspektivet är nutidshistoriskt, vilket innebär att historia för mig inte är en fast kunskapsmassa utan ett redskap för individers och samhällens orientering och meningsskapande i och över tid, med särskild inriktning på problem och konflikter i vår värld.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor