Annons

Rättstavning och vadslagning i amerikanska skolan

Författare: 

Publicerad

2009-11-20

Under några månader har jag haft möjlighet att följa den amerikanska skolan på nära håll. Sedan i september går mina två tjejer, sju och åtta år gamla, i en offentligt finansierad skola i Berkeley utanför San Francisco, Kalifornien. Jag inser att det här med offentligt finansierad skola är en sanning med modifikation. Det pågår ständigt olika sorters "fund-raising" där föräldrar förväntas bidra med rätt stora summor. Idag har alla barnen på skolan stort rättstavningsprov. De har fått en lista på 50 ord att öva in. Med listan följde en önskan om att barnen skulle slå vad med vuxna i sin omgivning om hur många ord de skulle kunna stava rätt. För varje rätt skulle de sedan inkassera en viss summa pengar. På det här sättet hoppas skolan få in minst $120 per elev, vilket motsvarar drygt 800 kronor. Det här är bara ett exempel. Varje vecka skriver rektorn brev till skolans familjer. I dessa brev berättar hon om olika saker som händer och i en ruta brukar det finnas information om vad insamlade pengar räcker eller inte räcker till. Som svensk reagerar man rätt starkt på detta. Dels de återkommande propåerna om bidrag men kanske särskilt mycket över kopplingen till barnens prestationer. Betyg har förstås barnen redan hunnit få. Det börjar man med i Kindergarten då barnen är fem år gamla.

Annars är det mycket som är positivt. På skolan märks ett starkt engagemang både bland föräldrar och lärare. De har ett fantastiskt sätt att skapa "vi-känsla" och lyfta fram goda förebilder på alla områden. Barnen lär sig att visa respekt för varandra och detta att alltid försöka uppmuntras, inte bara rena prestationer.

Den fund-raising som sker på barnens skola måste ses i ett större perspektiv. Kaliforniens ekonomi är under isen och tidningarna rapporterar dagligen om det svåra budgetläget. Detta drabbar all offentlig verksamhet men många jag möter menar att det särskilt drabbat undervisningssektorn. På University of California, där jag själv är verksam, och som också är offentligt finansierat har det nu under tre dagar pågått kraftiga demonstrationer. Avgifterna för studenterna är på väg att höjas dramatiskt. Just som jag skriver sker det sammandrabbningar på Campus. Ingen vet hur detta ska sluta.