Premium

Resurser för kvalitet

Publicerad

Det är illa ställt med svensk högskolepolitik.Det talas om betydelsen av utbildning och forskning och man vill gärna skryta med hur mycket pengar man satsar. Men verkligheten är en annan. Det har under åren skett en systematisk nedrustning av utbildning och forskning i och med att man konsekvent låtit bli att räkna upp anslagen i takt med inflation och stigande löner. Varje liten extra satsning har på så sätt snabbt ätits upp.Resultatet blir att man på många håll, och inom ämnen som anses avgörande för landets framtid, tvingas säga upp och varsla lärare och forskare mitt under den högkonjunktur som pågått fram till nu. En bidragande orsak till problemen är också ett besynnerligt tilldelningssystem som tvingar högskolorna att utan hänsyn till kvalitetskrav attrahera så många studenter det bara går. Under det senaste årets förbättrade arbetsmarknad har problemen på många håll blivit extra allvarliga. Många studenter förkortade sina studier när de istället kunde få jobb och plötsligt stod platser tomma med automatiska återbetalningskrav från staten.Den lärare eller forskare som är beroende av att universiteten har en god ekonomi för att behålla sitt jobb gör alltså rätt att hoppas på en försämrad arbetsmarknad. Skall det verkligen behöva vara så?Nyligen kunde luttrade universitetsanställda få upp ett litet hopp genom den utredningen ”Resurser för kvalitet”, (finns att hämta på http://www.regeringen.se/sb/d/8439/a/91339). Nu, sades det, var det dags att göra något åt den hopplösa situationen.Och visst finns det ljuspunkter i utredningen där man försöker att få lite bättre ordning på tilldelningssytemen, men de förslag som läggs fram är ändå till liten hjälp för de naturvetenskapliga och tekniska ämnena när man väl börjar att räkna pengar.Utredningen visar stor förståelse för de problem som förvisso finns inom humaniora, men ignorerar helt det faktum att det är de naturvetenskapliga och tekniska ämnena som förlorat mest under de senaste åren och därmed har genomgått den största försämringen av sina villkor. Särskilt vad gäller den viktiga grundutbildningen.För att Sverige skall kunna utbilda de tekniker och naturvetare som behövs, krävs mer och inte mindre pengar. Så enkelt är det.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor