Skicka din mormor på rövarstråt

Publicerad

Hur kan en domare förutsäga framtida brottsbenägenhet? New York Times rapporterar om en statistisk modell som domare använder i Virginia.Virginia, en av USAs större delstater, har plågats av en stor och snabbt växande fängelsepopulation. För att uppmuntra och underlätta domarkåren i Virginia att avkunna domar med alternativa påföljder – samhällstjänst, husarrest etc – har delstatsregeringen räknat ut risken för återfall baserat på olika sociala, kriminologiska och demografiska faktorer för olika typer av icke-våldsamma brott som bedrägeri, narkotikabrott, förskingring eller snatteri, till exempel. När väl domstolen fastställt att en anklagad är skyldig till det brott vederbörande är anklagad för kan domaren genom att räkna poäng på ett enkelt formulär göra en förutsägelse om risken för återfall. Får brottslingen i fråga fler än 38 av 71 på enkätfrågorna som liknar dem försäkringsbolag använder för att beräkna premier för individuella försäkringar – ålder, kön, civilstånd, arbetssituation etc – är risken för återfall mycket stort och då rekommenderar delstatsregeringen fängelse; under tröskelvärdet rekommenderas andra sorters påföljder. Det här är givetvis inte okontroversiellt. Förutom att det inkräktar på domarnas traditionellt starka roll att själv oinskränkt bestämma påföljder för brott riskerar poängräkningen att verka diskriminerande för personer som råkar tillhöra fel kategori: en ung arbetslös ogift man har redan 36 poäng enligt skalan och har svårt att hålla sig utanför galler medan en medelålders gift kvinna ganska säkert sätts i samhällstjänst istället. Även om poängräkningen avspeglar verklighet i rättssalarna så är prediktionsfelen stora nog – i storleksordningen 25 procent – att kunna ställa till ganska många tragedier på individuell nivå. Därför är enkätmodellen idag frivillig: domaren får fortfarande göra som den vill. Och kommissionen som är ansvarig för enkäten påpekar att modellen är mycket lätt att förändra om nya data motiverar det. Som artikeln påpekar skulle annars brottslingar börja använda sina mormödrar som knarkkurirer – precis som de idag använder sina ännu inte straffmyndiga småbröder.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor