Smörjmedel för leder

Publicerad

För att våra leder ska fungera väl, är det viktigt att de smörjs ordentligt. Hos oss människor är smörjmedlet normalt tjockflytande s.k. synovialvätska eller ledvätska, som utom vatten består av bl.a. hyaluronsyra och proteiner. Själv har jag fått uppgradera min ena höftled till en av rostfritt stål, med ett plastlager som smörjmedel, och det har fungerat bra i flera år. Också insekter behöver smörjmedel i sina leder, men både ledernas dimensioner (avståndet mellan de rörliga delarna är högst en tusendels mm) och den hastighet de måste fungera med är ju annorlunda. De rör särskilt sina vingar mycket snabbt, flera hundra gånger per sekund. Det är därför inte förvånande att smörjmedlet för deras leder är annorlunda. Konstantin Nadein och medarbetare rapporterar den 7 juli i Proceedings of the Royal Society B att kackerlackor och skalbaggar smörjer sina benleder med en halvfast proteinlösning, som tillförs leden genom små porer i benen. Eftersom insektslederna inte som våra är inneslutna i en ledkapsel skulle det inte fungera med ett alltför lättflytande smörjmedel.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor